#21-62 Qlosr Group AB återförs från observationsnotering

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

Den 13 april 2021 placerades aktierna i Archelon AB (”Archelon”) under observation på grund av att bolaget ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Qlosr AB (”Qlosr”). Archelons informerade vidare om att dess befintliga verksamhet avsågs att överföras till ett helägt dotterbolag och därefter delas ut till aktieägarna.

Mot bakgrund av förvärvet beslutade NGM-börsen att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Efter beslut på extra bolagsstämma den 25 maj 2021 har Archelon sedermera delat ut dotterbolaget med den tidigare verksamheten till aktieägarna samt förvärvat samtliga aktier i Qlosr. Archelon AB har därefter bytt namn till Qlosr Group AB (”Qlosr Group”).

Bolaget har nu genomgått en ny noteringsprövning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver den nya verksamheten. Mot bakgrund av att förvärvet av Qlosr nu är slutfört och att noteringsprövningen är avslutad har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra B-aktierna i Qlosr Group till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Qlosr Group B
Kortnamn: QLOSR B
ISIN-kod: SE0005594801
FISN-kod: QLOSRGROUP/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3PHD
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till [email protected] alternativt 08-566 390 55

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *