Tanalys

#22-87 Korrigering av Nordic SME:s meddelandeserie #22-86 avseende instrument-ID för ZESEC TO3

Företrädesemissionen i Zesec of Sweden AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 15 november 2022.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 3 (TO3) har fastställts till den 21 november 2022.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,62 kr. De fullständiga villkoren för tecknings-optioner av serie TO3 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Zesec of Sweden BTU

Kortnamn: ZESEC BTU

ISIN-kod: SE0018690596

FISN-kod: ZESECOFSWE/UT 4 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Instrument-ID: B756

Sista dag för handel: 2022-11-15

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Zesec of Sweden TO3

Kortnamn: ZESEC TO3

ISIN-kod: SE0018690083

FISN-kod: RSSXXR

CFI-kod: ZESECOFSWE/OPT RTS 20230428

Första dag för handel: 2022-11-21

Sista dag för handel: 2023-04-26

Korrigerat Instrument-ID: BLFH

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 4 080 680

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Exit mobile version