AddLife förvärvar Bio-Connect Group

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

AddLife fortsätter sin expansion i Europa genom att förvärva Bio-Connect Group (”Bio-Connect”) till affärsområdet Labtech. Bio-Connect är en distributör med verksamhet i Benelux inom Life Science och Diagnostik och omsätter ca 14 mEUR. Benelux är en attraktiv Life Science marknad i Europa där AddLife sedan lång tid har bedrivit verksamhet inom affärsområdet Medtech.

Bio-Connect marknadsför och säljer en bred portfölj av ledande varumärken från främst forskningsinriktade leverantörer inom Life Science, Diagnostik, Farma och Veterinär. Därutöver är bolaget en sk full-service provider till nyckelkunder av nischade Life Science produkter som forskning och diagnostik reagens. Kunderna är främst universitets- och sjukhuslaboratorier samt såväl privat som offentligt finansierad forskning.

Förvärvet stärker vår närvaro i Benelux samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma produktsegment.

Bio-Connect omsätter cirka 14 mEUR och har 31 medarbetare med säte i Huissen, (Nederländerna) och Bryssel (Belgien). Verksamheten har egen säljkår i båda länderna.

”Förvärvet av Bio-Connect innebär att vi stärker vår närvaro inom ett intressant segment där vi sedan tidigare har stor kompetens och marknadsnärvaro i ett flertal europeiska länder”, säger Kristina Willgård, VD AddLife AB.

Tillträdet av förvärvet sker från och med idag och förväntas endast ha en marginell positiv påverka på AddLifes resultat per aktie under verksamhetsåret 2021.

Stockholm den 1 September 2021
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Peter Simonsbacka, Affärsområdeschef Labtech, AddLife AB, +46 702 87 00 87

AddLife är en europeisk, oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1 800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 1 september 2021 kl. 13.00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *