Connect with us

Marknadsnyheter

Andra kvartalet och halvåret – 30 juni 2020

Published

on

Andra kvartalet 2020 (första kvartalet 2020)

 • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 10 597 fat per dag (13 032 fat per dag)
 • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 21,1 (MUSD 37,3)
 • EBITDA uppgick till MUSD 8,7 (MUSD 21,9)
 • Resultatet uppgick till MUSD -3,9 (MUSD 12,1)
 • Vinst per aktie uppgick till USD -0,12 (USD 0,35)
 • Fritt kassaflöde MUSD 0,6 (MUSD 9,2)
 • Nettokassa MUSD 59,8 (MUSD 78,0)
 • Överföring till aktieägarna under kvartalet om MUSD 17,6 (Q2 2019: MUSD 24,9)
 • Oljeproduktionen i Oman är sedan maj 2020 föremål för produktionsbegränsningar och Block 3&4 är föremål för dessa produktionsbegränsningar
 • Tethys Oil’s andel av produktionskvoten, före statens andel, uppgår under 9 300 fat per dag under juli till december 2020. Produktionen kan väntas variera på månadsbasis
 • I april drog Tethys Oil tillbaka den finansiella guidningen för 2020 som en följd av att produktionsbegränsningar infördes i Oman

Händelser efter rapportperioden

 • Sultanatet Oman och Tethys Oil ingick ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman i juli 2020
MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2020 Första kvartalet 2020 Andra kvartalet 2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 597 13 032 12 881
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 532 325 585 801 609 523
Produktionsandel (procent) 55 49 52
 
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 34,3 63,1 67,8
 
Intäkter och övriga inkomster 21,1 37,3 41,3
EBITDA 8,7 21,9 27,9
Rörelseresultat -1,7 9,2 16,4
Resultat -3,9 12,1 17,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,12 0,35 0,51
 
Nettokassa 59,8 78,0 62,0
Fritt kassaflöde 0,6 9,2 6,2
Investeringar i olje- och gastillgångar 10,4 15,4 12,8

 

MUSD (om inte annat anges)

Första
halvåret
2020
Första
halvåret
2019
Helåret

2019

Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 815 12 394 12 832
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 1 118 127 1 166 490 2 383 086
Produktionsandel (procent) 52 52 51
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 51,5 64,5 64,2
Intäkter och övriga inkomster 58,4 74,0 150,8
EBITDA 30,6 44,8 92,9
Rörelseresultat 7,5 22,0 37,1
Resultat 8,2 23,7 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,24 0,69 1,12
Nettokassa 59,8 62,0 75,1
Fritt kassaflöde 9,8 16,4 31,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 25,8 24,4 65,2

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Det andra kvartalet 2020 kommer under en lång tid framöver att framstå som ett på många vis extraordinärt kvartal. För Tethys har huvudfokus varit att säkerställa medarbetares och samarbetspartners säkerhet och välbefinnande och upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt.

Jag är mycket nöjd och tacksam över att kunna meddela att båda målen framgångsrikt nåtts! Och trots de utmaningar pandemin orsakat, så lyckades vi också vara kassaflödesneutrala under kvartalet. Vi är dock fullt medvetna om att situationen inte har återgått till det normala, och vi bibehåller en hög beredskap för att fortsatt möjliggöra en säker och effektiv verksamhet i denna surrealistiska värld.

I början på kvartalet var det på inget vis givet att något av de ovannämnda målen skulle nås. Men genom alla Tethys-medarbetares starka engagemang, har vi kunnat hålla oss friska och verksamheten har kunnat fortsätta nästan som vanligt men under tämligen ovanliga omständigheter. Operatören för Block 3&4 har lyckats upprätthålla en fungerande verksamhet som mött alla säkerhets- och produktionsmål och samtidigt lyckats implementera rigorösa säkerhetsåtgärder på oljefälten för att förhindra spridning av covid-19. Vårt värdland, Sultanatet Oman, har infört strikta hälsoregler samtidigt som de säkerställde att oljesektorn kunnat fortsätta sin verksamhet. Jag vill här ta tillfället i akt att tacka dem båda och uttrycka vår uppskattning för dessa stora insatser.

Vad gäller det finansiella läget, noterar vi med tillfredsställelse att effekterna av oljeprisfallet mildrades genom kostnadsbesparingar och uppskjutna investeringar. Mot slutet av kvartalet återhämtade sig oljepriset något allt eftersom efterfrågan gradvis steg och som ett resultat av de stora produktionsnedskärningar som genomfördes av oljeproducentländerna inom OPEC+. Dessa begränsningar har också påverkat Tethys Oil. I april meddelade vi att vi drog tillbaka våra finansiella guidningar och produktionsguidningar för året efter att vi hade informerats av operatören för Block 3&4 om att vår produktion kommer att bli föremål för produktionsbegränsningar. Den genomsnittliga produktionen under det andra kvartalet 2020 var lägre än tidigare kvartal, men vi lyckades ändå nå 10 600 fat olja per dag. Begränsningarna kvarstår, men vår produktion kommer sannolikt att fluktuera från månad till månad.

Tack vare att operatören för Block 3&4 så snabbt kunde senarelägga investeringar, förväntar vi oss att investeringstakten kommer att minska väsentligt under återstoden av året. Detta, kombinerat med att oljepriset återhämtat sig, torde vi kunna se fram emot en ganska komfortabel finansiell situation framgent. Även efter en distribution om över MUSD 17 till våra aktieägare under kvartalet är vår balansräkning fortsatt stark med MUSD 60 i kassan.

En del av vår kassa kommer vi använda till prospektering, inte minst på vårt nya Block 58. Blocket gränsar till Block 49, som vi också är operatör för, och här finns flera mycket intressanta geologiska indikationer som vi hoppas kunna utveckla till oljefält inom en inte allt för avlägsen framtid. Men vi kommer inte hasta utan genomföra arbetet enligt konstens alla regler. Vi kommer att börja med ombearbetning, integrering och ytterligare tolkning av befintlig seismik. Detta kommer att öka vår förståelse för blocket i allmänhet, men syftar också till att bekräfta de lovande och preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) som redan identifierats. När det inledande arbetet slutförts kommer vi ta oss an det framtida arbetsprogrammet, som inkluderar minst två prospekteringsborrningar.

En annan del av kassan kommer gå till en prospekteringsborrning på Block 49. Vi är i slutförhandlingar med flera rigg-entreprenörer och vi är övertygade om att vi kommer borra före årsslutet.

På Block 56, där vi har en andel om 20 procent, har vi påbörjat en inledande planering av en möjlig ny seismikstudie.

Samtidigt som vi räknar med att öka våra investeringar i prospektering framgent, så kommer vi självklart att fortsätta söka vägar att återföra medel till våra aktieägare.

Så fortsätt att följa oss, vi erbjuder möjlighet till väsentlig tillväxt från vår lovande portfölj av omanska prospekteringstillgångar; Block 49, Block 56 och Block 58, utöver den solida bas vi har i Block 3&4.

Stockholm i augusti 2020

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. Tf. CFO, tfn +46 8 505 947 00

KONFERENSSAMTAL
Datum: 11 augusti 2020
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/dk3xznsg

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 52163194#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020 kl. 7:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.