Arbetsförmedlingen ska rikta insatser mot industrietableringarna i norra Sverige

| 18 december, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning. Uppdraget ska bidra till att möta de stora behoven av kompetens med anledning av de stora industrietableringarna i bland annat Norrbotten och Västerbotten.

Den pågående strukturomvandlingen i Sverige ställer nya krav på arbetskraftens kompetenser och på åtgärder för att möta behoven av kompetensförsörjning i olika delar av landet. En del i denna strukturomvandling är den pågående klimatomställningen som sker i hela samhällslivet. Klimatomställningen driver fram betydande behov av kompetens, inte minst genom industriella satsningar i norra Sverige i form både av nyetableringar och expansioner av befintliga företag.

Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. 

– Det här görs för att Arbetsförmedlingen ska kraftsamla sina insatser och vässa sina verktyg för att bidra till att möta de stora behov av kompetens, som vi ser bland annat i Norrbotten och Västerbotten till följd den pågående klimatomställningen och stora satsningar inom industrin, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen särskilt förstärka sitt arbete med att kartlägga kompetensbehov i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Myndigheten ska också vidareutveckla sina metoder för att sprida information om kompetensförsörjningsbehoven till olika relevanta aktörer och målgrupper i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska även förstärka och effektivisera arbetet med åtgärder som syftar till att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet, till exempel genom den individuella handlingsplanen, platserbjudanden och anvisningar till arbete, eller kedjor av insatser. Myndigheten ska även identifiera åtgärder som syftar till att stimulera ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet för olika kategorier av arbetssökande.
Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget identifiera strategiskt viktiga områden för samverkan och centrala samverkansparter. Det kan till exempel vara branschorganisationer och arbetsmarknadens parter, regioner och kommuner, eller statliga myndigheter.

Regeringen tillsatte i december 2020 Peter Larsson som samordnare för frågor om samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Arbetsförmedlingen ska enligt uppdraget inhämta synpunkter från samordnaren, och från andra relevanta aktörer. 

Den 1 juni 2022 ska Arbetsförmedlingen slutredovisa uppdraget.
 

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.