Tanalys

Återköp av aktier i Telia Company under vecka 46 2022; återköpsprogrammet är nu genomfört

Telia Company AB (publ) (LEI code 213800FSR9RNDUOTXO25) har återköpt egna aktier (ISIN: SE0000667925) enligt specifikationen i tabellen nedan. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om 5.4 GSEK som Telia Company tillkännagav den 1 juni 2022, och efter återköpen under vecka 46 är nu programmet helt genomfört. Återköpsprogrammet har genomförts i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”).

 

Per nedan angivna datum har aktier i Telia Company återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

 

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

14 november 2022

400 000

29,5104

11 804 160

15 november 2022

392 245

29,6625

11 634 967

 

Totalt antal aktier köpta under perioden:

792 245

 

Totalt antal aktier som köpts under återköpsprogrammet sedan den 15 juni 2022:

157 522 416

 

Totalt antal aktier i bolagets ägo per 15 november 2022: 

157 522 416

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs Bank Europe SE för Telia Companys räkning. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 089 631 702 aktier.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

 

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares  

 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 kl. 07:30 CET. 

 

För mer information, kontakta Agnes Palinski, Pressansvarig: 0771 77 58 30, besök vårt Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany. 

 

 

Telia Company+46 771 77 58 30

Vi är Telia Company. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Läs mer på www.teliacompany.com.

           

Exit mobile version