BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast 2018: ”Unlocking the Potential”

| 16 september, 2018 | 0 kommentarer

sö, sep 16, 2018 21:00 CET

”Unlocking the Potential” är huvudtemat för BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast den 17 september 2018. BillerudKorsnäs kommer under sändningen att lämna en strategisk uppdatering inklusive ytterligare information om programmen Next Generation och Production Excellence. Koncernens långsiktiga finansiella mål är oförändrade. I tillägg kommer nya nyckeltal för att mäta koncernens utveckling under kommande år att presenteras.

BillerudKorsnäs bedömer att den globala efterfrågan på hållbara förpackningslösningar kommer vara fortsatt stark, med en tillväxttakt för den globala förpackningsmarknaden om cirka 3 procent (CAGR). Efter en lång period av stora investeringar, främst kopplade till den nya kartongmaskinen KM7, är BillerudKorsnäs redo att frigöra koncernens potential och stärka sin ledande position.

Next Generation, som nu är i slutfasen och omfattar nybyggnationen av KM7 och ombyggnationer i befintliga massabruk, kommer utöver att tillföra ny kapacitet även bidra till mer fokuserade produktionsanläggningar. Den totala investeringen i KM7 förväntas uppgå till 7,6 miljarder kronor, vilket är högre än tidigare estimat på grund av ökade kostnader för byggprojektet och negativa valutaeffekter. Maskinen kommer att startas upp i mars-april 2019 och förväntas producera cirka 240 kton 2019 och 390 kton 2020. Koncernens totala capex förväntas uppgå till 5,3 miljarder kronor 2018 och 2,75 miljarder kronor 2019, för att sedan återgå till 1,3 miljarder kronor 2020.

BillerudKorsnäs kommer att fortsätta arbeta enligt sin strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt, med fokus på position, innovation, hållbarhet och effektivitet. För att frigöra den fulla potentialen under kommande år kommer koncernen att följa en agenda med prioriterade aktiviteter i syfte att säkerställa en framgångsrik upprampning av KM7, säkra vedtillgången, stabilisera produktionen, höja effektiviteten, och accelerera arbetet inom innovation och nya lösningar. För att följa framdriften i detta har BillerudKorsnäs identifierat ett antal nyckeltal.

”Hållbara förpackningar går en ljus framtid till mötes och BillerudKorsnäs är i ett läge där vi kan öka takten i att utmana det konventionella med nya lösningar. Jag ser fram mot att få presentera våra prioriteringar för kommande år, med en agenda som reflekterar vår starka potential”, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Oförändrade långsiktiga finansiella mål
BillerudKorsnäs fortsätter eftersträva följande långsiktiga finansiella mål:

– Organisk tillväxt om 3-4 procent per år
– 
EBITDA-marginalen ska överstiga 17 procent
– 
Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13 procent
– 
Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5
– 
Utdelningen ska uppgå till 50 procent av nettovinsten

För de nya divisionerna förväntas en årlig tillväxttakt (CAGR 2017-2023) om 0-2 procent för Paper, 4-5 procent för Board, och 15-25 procent för Solutions.

KM7 finansiell påverkan

– Total förväntad påverkan på EBITDA från upprampning av KM7:

  • 2019 -500 miljoner kronor
  • 2020 -200 miljoner kronor
  • 2021 Positiv EBITDA

Nyckeltal
BillerudKorsnäs har fastslagit följande nyckeltal för att förenkla utvärderingen av koncernens framdrift under kommande år:

– 4 procentenheters förbättring av TAK-värdet under kommande två år, motsvarande en EBITDA-förbättring om 100 miljoner kronor per procentenhet
– 
Antal arbetsskador per 1 miljon arbetade timmar från 7,7 år 2017 till under 1,5 år 2023
– 
Nya produkters andel av omsättningen från 7 procent år 2017 till 15 procent år 2023

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
I samband med presentationen kommer BillerudKorsnäs också att lämna en uppdatering kring marknadsutsikterna för tredje kvartalet 2018:

– Efterfrågan och orderläget väntas förbli starkt med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden
– Möjligheter till utvalda prishöjningar kvarstår
Efterfrågedrivna prisökningar på ved väntas fortsätta
Finansiell påverkan på tredje kvartalet 2018 från vedbrist väntas bli -40 miljoner kronor

Deltagande i webcasten
BillerudKorsnäs kommer att presentera sin syn på potentialen och målen för kommande år under sin kapitalmarknadswebcast den 17 september mellan kl 10.00-12.00 CEST. Länk till webcasten finns på https://www.billerudkorsnas.com/CMD2018. För deltagande per telefon och möjlighet att ställa frågor används följande nummer:

Sverige: +46 8 566 42 651
Storbritannien: +44 3333 000 804
USA: +1 631 9131 422

Pin-kod: 49760855#

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2018 kl. 21:00 CEST.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 400 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *