Bio-Works tecknar licenssavtal med Amicogen Inc vilket ger engångsintäkter om 5 miljoner USD samt löpande royalties

| 17 februari, 2021 | 0 kommentarer

  • Bio-Works Technologies AB har tecknat ett licensavtal med Amicogen Inc för att möjliggöra tillverkningen av agaros resiner för Sydkoreanska marknaden. 
  • Avtalets värde utgörs av engångsintäkter om 5 miljoner USD och därefter löpande royalties på 4 % av den löpande nettoförsäljningen. 
  • Bio-Works nuvarande försäljning Sydkorea uppgår till under 1 miljon SEK per år, vilket innebär att affären nästan uteslutande har en positiv intäkts och resultatpåverkan för 2021.

Avtalet syftar till att överföra kunskap från Bio-Works till Amicogen för att etablera inhemsk produktion av kromatografi produkter i Sydkorea. I augusti 2019 lanserade koreanska staten ett program för att etablera inhemsk produktion av kritiska råvaror som används i produktionen av biologiska läkemedel. På grund av Amicogen och Bio-Works långvariga partnerskap, kontaktade Amicogen Bio-Works för att inleda en diskussion om ett samarbete kring lokal produktion. Diskussionen har lett till avtalet som undertecknades idag och gäller från 17 februari 2021. Enligt avtalet ska Bio-Works levererar dokumentation och rådgivning till Amicogen för att etablera lokal produktion av resiner som är ekvivalenta till Bio-Works nuvarande produktportfölj. Amicogen betalar 2,22 miljoner USD vid påskrift av avtalet och 1,95 miljoner USD till efter 90 dagar. Resterande 830 tusen USD betalas när Amicogen har validerat produktionen. Teknologiöverföringen beräknas att ta upp till 12 månader. 

Amicogen får exklusiva rättigheter till Sydkoreanska marknaden och enligt avtalet ska Amicogen betala Bio-Works en royalty på deras nettoförsäljning fram till 2031. Den koreanska marknaden för kromatografi-resiner som används i biofarmaceutisk produktion förväntas att växa till nästan 94 miljoner USD 2025. Bio-Works avser att inleda diskussioner med Amicogen kring ytterligare framtida samarbeten. 

Avtalet relaterar till pressmeddelande daterat 3 december 2020, i vilket Bio-Works annonserade att slutförhandlingar med Amicogen inletts.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08.45 CET.

For more information, please visit the Bio-Works homepage at, www.bio-works.com or contact: Jonathan Royce, CEO, e-mail: [email protected], phone: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *