Tanalys

BioStock: Scandion Oncology investerar för att expandera sin tidiga pipeline

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology har hittills haft störst fokus på huvudkandidaten SCO-101, vilket återspeglas av att man förväntar sig kunna kommunicera resultat från två separata kliniska studier inom kort. Nu tar bolaget dock krafttag även inom den prekliniska utvecklingen genom att stärka organisationen med Iolanda Micco som chef för läkemedelskemi. Detta ska enligt bolaget driva på det långsiktiga värdeskapandet.

Läs hela artikeln om Scandion Oncology på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2022/08/scandion-oncology-investerar-for-att-expandera-sin-tidiga-pipeline/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Exit mobile version