Boliden sänker koldioxidavtrycket för världens största havsbaserade vindkraftpark

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

Dogger Bank, världens största vindkraftspark till havs, har till sin tredje fas Dogger Bank C valt koppar med lågt klimatavtryck till högspänningskablar för eldistribution. Med Bolidens Low-Carbon Copper, vars koldioxidavtryck uppgår till mindre än hälften i jämförelse med det globala genomsnittet för koppar, kommer den berörda delen av vindkraftsparken att minska sitt koldioxidavtryck med mer än 23 000 ton CO2.

Bolidens Low-Carbon Copper har ett koldioxidavtryck på lägre än 1,5 kg CO2 per kg koppar, vilket är väsentligt lägre än det globala genomsnittet på 4,1 kg CO2 per kg koppar. Detta uppnås främst genom Bolidens tillgång till fossilfri el, elektrifierad produktion och industriledande produktivitet.

 Vi är glada att vara en del av detta samarbete och att kunna bidra till att förbättra hållbarheten genom värdekedjan. Detta projekt visar tydligt på värdet av Bolidens erbjudande när det kommer till hållbara basmetaller och det är glädjande att vår kopparprodukt med lågt koldioxidavtryck kan bidra till att minska vindkraftsparkens koldioxidavtryck, säger Daniel Peltonen, direktör Affärsområde Smältverk, Boliden.

Initialt sker utvinningen av koppar vid Aitik i Gällivare, en av Europas största och mest produktiva koppardagbrott med hög elektrifieringsgrad. Därefter raffineras kopparn vid Rönnskär i Skellefteå varefter katoderna levereras med tåg till Elcowire, norra Europas ledande leverantör av kopparlösningar, för produktion av kopparstänger. Dessa levereras sedan till NKT i Karlskrona, föregångare inom kabelindustri, som sedan hanterar leveransen av kablar till Dogger Bank.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070 – 453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på cirka 70 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.