Tanalys

Brand på Ringön

Larm om en bilbrand på Kolgruvegatan inkom till Räddningstjänsten 19:49. Väl på plats kunde konstateras att det var brand i en lastbil i anslutning till Stena Recyclings lokaler på Stenkolsgatan. Räddningstjänsten är på plats med ett stort antal enheter för att bedöma brandens storlek. Ingen person är skadad och Räddningstjänsten kommer vara på plats ytterligare någon timma för att utröna vad som brinner.

Bengt Holm
Vakthavande Befäl Västra Räddningsregionen 

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är räddningstjänstförbunden i Alingsås-Vårgårda (AVRF), Bohus (BORF), Södra Bohuslän (SBRF) och Storgöteborg (RSG), samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Exit mobile version