RSSMarknadsnyheter

Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarträff

Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarträff

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:00 CET Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 25 maj 2018 EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER […]

Läs mer

PALLAS: FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAT KL 12:00 IDAG 25/5 2018

PALLAS: FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAT KL 12:00 IDAG 25/5 2018

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 17:30 CET Pallas Group AB (Pallas) har valt att förtydliga med kompletterande information utöver den info som distribuerades till marknaden klockan 12.00 idag.  FARTYGET PALLAS GLORY Pallas Glory har sedan 2/12 2016 sysselsatts i ett timecharteravtal för koncernbolaget Smart Energy, detta avtal löper ut 31 maj 2018. För mer information hänvisas […]

Läs mer

Serneke offentliggör emission av seniora icke-säkerställda obligationer samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

Serneke offentliggör emission av seniora icke-säkerställda obligationer samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:15 CET Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2018-05-25

Kommuniké från årsstämma 2018-05-25

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:08 CET Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 3 223 219 aktier av totalt 6 154 416 aktier representerade vilket motsvarar 52% av rösterna. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande […]

Läs mer

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) offentliggör uppdaterat utfall av företrädesemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) offentliggör uppdaterat utfall av företrädesemission

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:30 CET Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) avslutade den […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:22 CET Den 25 maj 2018, hölls årsstämmai Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den 3 Maj 2018. (Dansk kommuniké finns på bolagets hemsida ( http://initiatorpharma.com/press-releases-and-news/ )) Efter val av ordförande gäller följande […]

Läs mer

Folkkäre Leif GW Persson lanserar ”GW:s röda”

Folkkäre Leif GW Persson lanserar ”GW:s röda”

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:35 CET Tegnér Spirits Wine lanserar det röda vinet ”GW:s röda” tillsammans med den välkände TV-profilen och författaren Leif GW Persson. Det portugisiska vinet från regionen Tejo är en blandning av druvorna Aragonez, Castelão och Cabernet Sauvignon och enligt Leif själv ”en gåva till livet”. Det är ett lätt rött vin […]

Läs mer

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:30 CET Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram. Årsstämman den 15 maj 2018 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det […]

Läs mer

Stena RoRo lägger order på ytterligare nybyggnation och tecknar 10-årigt charteravtal med Brittany Ferries

Stena RoRo lägger order på ytterligare nybyggnation och tecknar 10-årigt charteravtal med Brittany Ferries

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:46 CET Det nu beställda fartyget, som byggs för LNG-drift är det sjätte i den s k Stena E-Flexer RoPax-klassen utvecklad av Stena RoRo och leverans beräknas ske under hösten 2021. Stena RoRo har ytterligare två optioner tillgängliga hos det kinesiska varvet AVIC International. Samtidigt har nu ett 10-årigt charteravtal av […]

Läs mer

Parans Solar Lightning AB (publ) säkrar finansiering om upp till 5 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Parans Solar Lightning AB (publ) säkrar finansiering om upp till 5 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 16:58 CET Parans Solar Lightning AB (publ) (”Parans”) har tecknat avtal om en finansiering om upp till 5 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att säkra finansiering av den intensiva fas bolaget befinner sig i med ett stort antal slutförhandlingar med olika kunder i ett flertal marknader. Transaktionen sker genom […]

Läs mer