Tanalys

ChromoGenics meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities

ChromoGenics AB (publ) (“Bolaget”), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Vator Securities AB (”Vator Securities”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Vator Securities tillträder som Certified Adviser (CA) den 26 februari 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

Kontakt:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
E-mail: info@chromogenics.com
ChromoGenics

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 11:00 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt och solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static, och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag.

Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.

Exit mobile version