Tanalys

Cline Scientific AB lägger till nytt ortopediskt centrum till StemCART-projektet

Cline Scientific AB meddelar att de har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ortopedi, för insamling och testning av mänsklig knäbroskvävnad som en del av StemCART-projektet.

Cline har under 2022 genomfört exvivo-tester på broskprover i samarbete med Varbergs sjukhus och ortopedkirurger. Tillägget av ett andra sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ger Cline utökade möjligheter att genomföra studier, särskilt för knäbrosk, nödvändiga för nästa fas av prekliniska tester. 

Mer om StemCART
StemCART är en preklinisk medicinsk produkt för avancerad terapi (ATMP) som syftar till att revolutionera behandlingen av broskskador för patienter över hela världen. För att uppnå detta kommer Cline att fortsätta förberedelserna för kliniska prövningar på människa, inklusive att skala upp produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig säkerhetstestning samt dokumentation för en klinisk prövningstillämpning. Cline planerar att utlicensiera StemCART till en kommersiell partner efter en framgångsrik fas I-studie.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Exit mobile version