Copernicus: Utsläppen från europeiska skogsbränder når den högsta nivån på 15 år

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

Förödande skogsbränder över hela Europa i somras orsakade de högsta utsläppen sedan 2007, rapporterar forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service. CAMS har övervakat den dagliga intensiteten och utsläppen, och den resulterande luftkvaliteten, från dessa bränder under sommaren tillsammans med andra skogsbränder runt om i världen.

Copernicus

Till vänster: CAMS GFAS daglig total brandstrålningseffekt för EU+UK 2022 (röda staplar) jämfört med genomsnittet 2003-2021 (grå staplar). Höger: CAMS GFAS juni-augusti totala beräknade koldioxidutsläpp från skogsbränder från 2003 till 2022. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) rapporterar idag att skogsbränder över hela Europa orsakade de högsta utsläppen på 15 år. Kombinationen av värmeböljan i augusti och långvariga torra förhållanden i västra Europa resulterade i skogsbrändernas ökade aktivitet, intensitet och varaktighet.

Enligt data från CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) som använder satellitobservationer av skogsbränder och Fire Radiative Power (FRP) vilket är ett mått på intensitet i de luftföroreningar som finns i röken. De totala utsläppen från skogsbränder i Europeiska unionen plus Storbritannien från 1 juni till 31 augusti 2022 beräknas vara 6,4 megaton kol, den högsta nivån för dessa månader sedan sommaren 2007.

CAMS, implementerat av European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från EU, rapporterar att utsläppen sommaren 2022 kom från de förödande skogsbränderna i sydvästra Frankrike och Iberiska halvön. Frankrike och Spanien hade de högsta utsläppen av skogsbränder på 20 år.

I andra regioner på norra halvklotet, som vanligtvis upplever en topp i skogsbränder under sommarmånaderna, var de totala beräknade utsläppen betydligt mindre än under de senaste åren, trots några förödande bränder. Republiken Sacha och Chukotka autonoma oblast längst i östra Sibirien har inte haft lika mycket skogsbränder som de senaste somrarna. Majoriteten av bränderna i sommar har dessutom varit längre söderut i Khabarovsk Krai. Mer centrala och västliga regioner i Ryssland, inklusive Khanty-Mansy autonoma Okrug och Ryazan Oblast, upplevde högre antal skogsbränder som resulterade i flera dagar av tjock rök och försämrad luftkvalitet. De totala utsläppen från bränderna i Rysslands centrala federala distrikt var de högsta sedan de stora torvbränderna drabbade västra Ryssland 2010.

I Nordamerika fortsatte skogsbränderna som började brinna i Alaska i maj under juni och början av juli med stora bränder i Yukon och Kanadas nordvästra territorier. I västra USA var den dagliga totala brandintensiteten och säsongsbetonade totala utsläpp mycket lägre för Kalifornien, Oregon, Washington, Idaho och Montana jämfört med somrarna 2020 och 2021 och var mer typiska för årstiden, enligt CAMS GFAS data.

Under tiden har brandsäsongen i Amazonasområdet utvecklats under augusti till september. Dagliga brandutsläpp över genomsnittet från Amazonregionen i Brasilien under andra hälften av augusti, resulterade i ett av de högsta totala beräknade utsläppen för perioden sedan 2010 (tillsammans med 2019-2021). Till skillnad från hela Amazonasregionen hade delstaten Amazonas brandutsläpp långt över genomsnittet, vilket resulterade i den näst högsta totalsumman för juli-augusti (efter 2021) under de senaste 20 åren. De första dagarna i september har det varit tydliga ökningar av antalet bränder i Amazonasregionen, med dagsvärden långt över genomsnittet i flera Amazonasstater. Detta har resulterat i ett stort rökområde över Sydamerika. CAMS fortsätter att noggrant övervaka både brandutsläppen och den resulterande röken i hela regionen.

Copernicus

CAMS 5-dygnsprognos för aerosoloptiskt djup över Sydamerika initierades den 5 september 2022 kl. 00 UTC. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)

Mark Parrington, senior forskare och skogsbrandsexpert från Copernicus Atmosphere Monitoring Service, kommenterar: ”Omfattningen och de ihållande bränderna i sydvästra Europa som ledde till de högsta utsläppen för Europa på 15 år var extremt oroande under sommaren. Majoriteten av bränderna inträffade på platser där det förändrade klimatet har ökat brandfarligheten i växtligheten som i sydvästra Europa, och som vi har sett i andra regioner under tidigare år. CAMS övervakar nu de aktuella brandutsläppen och rökutvecklingen i Amazonasregionen och över hela Sydamerika när brandsäsongen närmar sig högsäsong under de kommande veckorna.”

Mer information om hur CAMS övervakar skogsbränder över hela världen, inklusive plats, intensitet och beräknade utsläpp, samt röktransport och sammansättning, finns på dess sida Global fire monitoring.

Mer information om brander sommaren 2022:
https://atmosphere.copernicus.eu/europes-summer-wildfire-emissions-highest-15-years?utm_source=press&utm_medium=outreach&utm_campaign=Summer+2022+Wildfires&utm_id=S22WF  

Mer om brandövervakning och CAMS skogsbrands Q&A: https://atmosphere.copernicus.eu/qa-wildfires

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, finns i Bonn, Tyskland.

 
Copernicus Atmosphere Monitoring Service webb: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service webb: https://climate.copernicus.eu/

Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter: 

@CopernicusECMWF 
@CopernicusEU 
@ECMWF

#EUSpace

Mediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.