Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

| 17 juli, 2018 | 0 kommentarer

ti, jul 17, 2018 08:00 CET

SERNEKE FORTSÄTTER ATT VÄXA

April–juni 2018 

 • Intäkterna uppgick till 1 681 Mkr (1 464), en ökning med 15 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (95) och rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (6,5)
 • Periodens resultat uppgick till 48 Mkr (87)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,05 kr (3,72)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -199 Mkr (-39)
 • Orderingången uppgick till 1 328 Mkr (1 742)
 • Obligation om totalt 700 Mkr har emitterats
 • Ett långsiktigt aktiesparprogram har införts för samtliga anställda i koncernen

Januari–juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 3 166 Mkr (2 602), en ökning med 22 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (142) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (5,5)
 • Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (120)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,71 kr (5,13)
 • Soliditeten uppgick till 37,3 procent (42,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr (101)
 • Orderingången uppgick till 2 456 Mkr (3 811)
 • Orderstocken uppgick till 7 398 Mkr (8 308)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

         Koncernen fortsätter att växa och vi ökade omsättningen med 15 procent under andra kvartalet. Samtliga fyra affärsområden har ökade intäkter och vi ser, trots en selektiv dämpning i marknaden jämfört med för ett år sedan, en fortsatt hög efterfrågan.

         Vi följer marknadsutvecklingen nogsamt och höjer beredskapen för eventuella förändringar men gör för tillfället bedömningen att de underliggande behoven i marknaden, vår specifika marknad och de kunder vi vänder oss till, utgör en stabil bas för fortsatt expansion i linje med satta mål.  

Presentation av delårsrapport januari–juni 2018
Den 17 juli 2018, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2018. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:                 +46 8 56 64 2665


För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
[email protected] 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli, kl. 08.00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *