Delårsrapport juli-december 2020

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Starkt duroc investerar för långsiktig värdetillväxt
Covid-19 gav under andra kvartalet störningar i vissa enheter

Andra kvartalet oktober-december 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 14 procent till 735,3 MSEK (853,0).
 • Justerad EBITDA* minskade med 19 procent och uppgick till 37,9 MSEK (47,0), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,2 procent (5,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (15,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 MSEK (4,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 MSEK (8,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,23).
 • Covid-19 har fortsatt påverkat produktion och försäljning i delar av koncernen. I slutet av kvartalet har läget dock stabiliserats.
Första halvåret juli-december 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 1 439,0 MSEK (1 719,2).
 • Justerad EBITDA* minskade med 15 procent och uppgick till 85,8 MSEK (100,9), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 6,0 procent (5,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 MSEK (43,6, exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59,8 MSEK (118,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,5 MSEK (25,5, exklusive 66,9 MSEK från upplösning av negativ goodwill).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (2,37).
 • Likvida medel uppgick per sista december till 120,1 MSEK (192,9) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 97,3 MSEK (249,5). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.

* Justerad för jämförelsestörande poster.

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl 08:30

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *