Tanalys

Ecorub kvartalsrapport Q3 2022

• Ökad omsättning och minskad förlust
• 2021 års omsättning passerad redan under Q3
• Löpande produktion och försäljning av gymgolv till Kraftmark
• Orderstock på 6 miljoner kronor
• 3D-skrivaren Magnum installerad

Siffror i kortform

Jan-Sept 2022 Jan-Sept 2021 Juli-Sept 2022 Jul-Sept 2021
Nettoomsättning för perioden 2 710 857 1 979 091 947 371 703 415
Resultat efter finansiella poster -6 689 085 -5 328 054 -1 317 327 -1 862 224
Antalet aktier 296 349 567 254 628 244 296 349 567 254 628 244
Resultat per aktie -0,02 kr -0,02 kr -0,004 kr -0,01 kr
Likvida medel vid periodens slut 5 343 609 11 976 594 5 343 609 11 976 594

VD-kommentar till perioden

EcoRub är Europas ledande greentech företag inom vårt segment. Vi har en bred materialportfölj som täcker allt
från avancerade spjutspetsmaterial till enklare basmaterial som möjliggör 100% cirkularitet. Tillsammans med
våra kunder tar vi fram skräddarsydda material som möter deras behov och krav. Marknadens respons på våra
återvunna, avancerade material samt vårt koncept för kundcirkularitet® är mycket god. Vi bygger upp och anpassar
våra affärsområden till en helhetslösning för den enorma marknaden inom återvunnen plast och gummi.

Vid periodens utgång hade vi en orderstock på 6 miljoner kronor vilket vi ser som ett svar på våra marknadssatsningar.
En del av denna orderstock ligger för leverans under 2023.

Under Q3 kom vår produktion av våra Gymgolv igång och Kraftmark gör avrop enligt vår överenskomna plan. Vi
har även under Q3 fått in fler förfrågningar på fler produkter för leverans under 2023. Vi ser en bra tillväxt på detta
affärsområde kommande åren.

Förutom gymgolv så utvecklar vi fler tekniskt avancerade produkter med högre förädlingsvärde. Som vi nämnde i
vår Q2-rapport spås marknaden växa med 400 miljoner kronor per år under de kommande 6 åren. Med vår erfarenhet
och know-how ser vi med tillförsikt på framtiden där vi kommer kunna ta mer och mer marknadsandelar.

Vårt senaste TPRR-material, EcoTPEsuper®, utvärderas flitigt av våra kunder och vi räknar med att leveranser kommer
att ske under 2023. Intresset för ett TPE-material med hög andel återvunnet material har varit stort, vi känner
därmed att vårt material ligger rätt i tiden.

Orderingången i slutet av Q3 har varit väldigt hög inom de flesta av våra affärsområden. För Arbergo har vi fått förfrågan
från en stor industrikund om att tillverka en specialanpassad halkfri arbetsplatsmatta. Kunden var mycket
nöjd efter de första testerna och har efter det lagt ett flertal ordrar på dessa mattor som levereras under Q4.

Vi får allt fler kundförfrågningar inom vårt segment för 3D-printing, både gällande material och printservice. Med
vår stora skrivare kommer vi kunna öka takten ytterligare för att utveckla fler material anpassade för våra kunders
behov.

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett greentech-bolag som producerar återvunna material specialdesignade för 3D-printning, gjutna produkter, gummimattor och material för konventionell tillverkning (kalandrering, form- och strängsprutning). Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

EcoRub AB (publ)                                                             

Hökmark 114                                                                       

932 93  LÖVÅNGER                                                          

Hemsida: www.ecorub.se

Exit mobile version