Emission av treåriga gröna obligationer utökas till 620 Mkr, 3M Stibor+139 bps

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande
Stockholm den 16 februari 2021

Svenska Handelsfastigheter utvidgar sin emission av gröna obligationer som startade förra veckan med ytterligare 320 Mkr till totalt 620 Mkr, med slutligt förfall 26 februari 2024. Obligationslånet är seniort, icke säkerställt och löper med en kupong om tremånaders Stibor + 139 bps. Obligationerna kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholms Sustainable Bonds list från och med den 26 februari.

Emissionen görs inom ramen för det MTN-program som bolaget etablerade 2020 med en total låneram om 3,0 Mdr kr för upplåning i obligationsmarknaden. Ramverket möjliggör emissioner av gröna obligationer.

”Det är glädjande att intresset varit stort och att vi betraktas som en attraktiv emittent i marknaden”, säger Thomas Holm, vVD för Svenska Handelsfastigheter.

Efter att emissionen utökats kommer Svenska Handelsfastigheter att ha en utestående stock om totalt 1 170 Mkr i gröna obligationer. Emissionerna av gröna obligationer är en betydelsefull del i Svenska Handelsfastigheters arbete med att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.

Danske Bank har varit rådgivare i samband med den utvidgade emissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vVD Svenska Handelsfastigheter                     
[email protected]                                           
070-943 68 00

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 20:05 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *