Emotra AB (publ) informerar om att Bolagets CFO, Daniel Rudeklint, utsetts till tillförordnad VD

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget utsett Daniel Rudeklint till tillförordnad verkställande direktör från och med idag den 2 maj 2022.

Daniel Rudeklint

Född: 1981

Bakgrund: Daniel är sedan november 2021 anställd som CFO i Emotra AB. Daniel är utbildad ekonom med många års erfarenhet av revision och internrevision av bolag och myndighet.  

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Luleå tekniska universitet Magisterexamen ekonomi, med inriktning ekonomistyrning och redovisning. CFO i Emotra AB sedan november 2021. Auktoriserad revisor på EY Sweden (tidigare Ernst & Young Sweden AB) (2007 – 2015). Internrevisor på Sida, Sveriges biståndsmyndighet (2015 – 2021).

Innehav av aktier i Emotra AB: Daniel Rudeklint äger inga aktier i Emotra

Claes Holmberg, styrelseordförande
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: [email protected]

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.