Emotra offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har den 25 november 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,26 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,26 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 29 november till och med den 13 december 2021.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: [email protected]

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att identifiera hyporeaktiva patienter.

 EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46732 – 34 41 93, www.neurametrix.com, www.emotra.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *