Follicum AB flyttas till Spotlight Stock Markets observationslist/ Follicum AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

| 14 september, 2021 | 0 kommentarer

(for English version see below)

Med anledning av det pressmeddelande som Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) offentliggjorde idag den 14 september 2021 ”Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt” bedömer Spotlight att det föreligger väsentlig osäkerhet avseende Follicum:s verksamhet och flyttar Bolagets aktie (FOLLI) till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Follicum:s aktie från observationslistan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: [email protected]

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2021-09-14

Follicum AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press release that Follicum AB (“Follicum” or the “Company”) disclosed today September 14, 2021 ”Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt”, Spotlight assesses that there is material uncertainty about Follicum’s business and has decided that the shares of Follicum (FOLLI) will be traded on Spotlight’s observation list.

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning Follicum’s share from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: [email protected]

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *