Förändring av det totala antalet aktier och röster i Sivers Semiconductors AB

| 1 september, 2021 | 0 kommentarer

Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (”Bolaget”) uppgår per den 31 augusti 2021 till 157 745 647 aktier, fördelat på 156 645 647 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 31 augusti 2021 till 156 755 647.

Ökningen av antalet aktier och röster i Bolaget är föranledd av en nyemission den 5 augusti 2021 av 3 300 000 aktier av serie C i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram samt för att likviditetsmässigt säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, vd och koncernchef 
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]
 

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2021, kl. 20:00 CEST.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *