Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 15:35 CET

Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående företrädesemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjlighet att teckna i emissionen. Under förlängningsperioden kommer ingen handel med teckningsrätter att ske. Ny slutdag för teckning blir den 1 juni 2018. Styrelsen äger rätt att ytterligare förlänga tecknings- och betalningstiden. Tidigare kommunicerade tidplaner förändras därmed.

Erbjudandet i sammandrag:

Mangold Fondkommission är emissionsinstitut. Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på Mangolds samt Bolagets hemsidor, www.mangold.se samt www.rethinkingcare.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: [email protected] 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 15.35 CET.
   
  
Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *