Fortsatt ökat antal nya kunder per dag

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Sonetel – ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar förlust i mars samt en fortsatt ökning av antalet nya betalande kunder per dag i april.

Den preliminära månadsrapporten för mars för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på -0,5 MSEK. Resultatet påverkades negativt av valutakursförändringar på skulder till bl.a. dotterbolaget, med ca -0,3 MSEK samt av engångskostnader för nya marknadsföringssatsningar med ca -0,2 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Antalet nya betalande kunder ökade från mars till april med +4%, till ca 43 nya kunder per dag. Det kan jämföras med april 2020 då antalet nya betalande kunder per dag var ca 32.

Preliminära data för april visar att antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +2% från mars till april. Totalt nyttjade 2 227 företag den nya tjänsten i slutet av april.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) var oförändrat.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) minskade med ca -2%.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) minskade med ca -1%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med ca -1% (räknat i USD).

Analyser från det gångna året har indikerat att bolaget i snitt behöver ca 43 nya betalande kunder per dag för att ARR skall visa på nolltillväxt. Enskilda månader kan dock avvika uppåt eller neråt.

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang var oförändrat.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) minskade i april till ca 178 SEK (21 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 3 månader. Detta kan jämföras med april 2020 då CAC låg på ca 321 SEK (32 USD) samt ROI på ca 8 månader.

Bolaget startade under mars månad sin satsning på marknadsföring via affiliates via ShareaSale. Vid april månads slut hade 129 affiliates anslutit sig för att marknadsföra Sonetels tjänster. Andelen nya betalande kunder som kom via affiliates ökade från 2% i mars till 4% i april.

Satsningar som gjordes på SEO (Search Engine Optimization) i november, genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde, relaterat till bolagets tjänster, har under april gett en fortsatt ökning av den organiska trafiken till bolagets sidor från Google sök. Den tillkommande trafiken bedöms bidra med ca 6% av de nya betalande kunderna i april – vilket kan jämföras med 4% i mars.

”Resultaten från de satsningar vi genomfört hittills är lovande.” säger bolagets VD Henrik Thomé.

Kundbetyget på Trustpilot ökade från 4,6 till 4,7 av 5.

”Vi har fått ner kundanskaffningskostnaden, samtidigt som vi ser en kraftig fortsatt tillväxt från SEO och affiliates .” säger VD Henrik Thomé. ”Om trenderna fortsätter i den här riktningen så ser det ljust ut.”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 12:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *