Fortsatt stark tillväxt och löpande nettoomsättning närmar sig 100 MSEK

| 3 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Finansiella höjdpunkter

OARR i slutet av fjärde kvartalet (kvartalet som slutade 30 juni 2022) var 79,9 MSEK, motsvarande en ökning med 27% jämfört med samma period föregående år (63,1 MSEK).

OTotalt kontraktsvärde vid utgången av fjärde kvartalet på 117,1 MSEK, motsvarande en ökning med 52% jämfört med samma period föregående år (77,0 MSEK).

ONettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 23,0 MSEK, motsvarande en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år (16,0 MSEK).

OProforma organisk nettoomsättningstillväxt under fjärde kvartalet var 18% och proforma organisk TCV-tillväxt under fjärde kvartalet var 52% jämfört med samma period föregående år.

OBruttovinsten under fjärde kvartalet var 21,4 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 93.1%.

ONormaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter) var -2,1 MSEK jämfört med samma period föregående år (-1,8 MSEK).

OEBITDA på -3.0 MSEK jämfört med samma period föregående år (-7,3 MSEK).

O Resultat per aktie före utspädning (vägd) uppgick till

O-0,09 SEK (-0,21 SEK).Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet var-0,7 MSEK.

 

Operativa höjdpunkter

O220 nya avtal tecknades av koncernen under fjärde kvartalet 2022 till ett värde av 33,8 MSEK.

O Vi har tillkännagivit en ny koncernledningsgrupp med utnämningarna av Alex Mathieson som Chief Revenue Officer, Maria Hudson som Chief Marketing Officer, Bruce Morrison som Chief Financial Officer, Emily Hopson-Hill som Chief Operating and Technology Officer som alla rapporterar till Gustave Geisendorf som koncernchef.

 

För mer information

För ytterligare Gustave information Geisendorf, Group AB: VD vänligen för kontakta BuildData [email protected],  +44 7760 760 777

OM BUILDDATA GROUP

BuildData driver ett antal företag som hjälper fastighetsutvecklare, fastighetsägare, byggentreprenörer och fastighetsförvaltare att få ett meningsfullt värde från data under hela byggnadens livscykel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.