Tanalys

GLOBAL LANSERING OCH VIDARE UTVECKLING

SAMMANFATTNING AV DET  TREDJE KVARTALET  2022 (2021)

NETTOOMSÄTTNING, MSEK 3,75 (1,90)
Nettoomsättningen ökade med 97,2 procent.

RÖRELSERESULTAT, MSEK -4,38 (-1,18)

RESULTATET EFTER FINANSIELLA POSTER -4,52 (-1,29)

RESULTAT PER AKTIE, SEK -0,09 (-0,04)

Nettoomsättningenunder kvartal tre ökade med 97,2 procent till 3,75 MSEK (1,90 MSEK) jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt sjönk omsättningen med 26 procent jämfört med föregående kvartal (5,07 MSEK). Största delen av den minskade nettoomsättningen kan härledas till att produktionen av Cricket Star Manager minskade under semesterperioden. Produktionen har sedan dess ökat till tidigare nivå.

Koncernen har idag fyra produkter som ger intäkter, då FIH Hockey Manager och Blitz Football Manager genererat försäljning under perioden. Ännu är försäljningen i liten skala, men vi är hoppfulla om tillväxt när de väl har etablerat sig på respektive marknader.Vårt fortsatta fokus är att leverera beställda produkter till våra partners. Vår prioriteringsordning, undantaget uppdateringar och underhåll av redan lanserade produkter, är enligt följande;

• Global lansering av Blitz Football Manager
• Soft launch av Cricket Star Manager
• Soft launch av Baseball Franchise Manager

Utvecklingen av Baseball Franchise Manager behöver ytterligare några månader innan det är redo för att inleda soft launch i februari 2023. Slutleverans av CSM sker under kvartal ett 2023.Fler produkter ska leda till ökat antal dagliga aktiva användare och växande omsättning. Bolaget har kapital och personal för att lansera samtliga produkter.

När vi blickar framåt ser vi att Gold Town Games fortsätter satsa på att uppnå hög kvalitet i sina produkter. Genom smart speldesign, effektiv och stabil teknik och engagerande grafik höjer vi användarnas upplevelse och stärker viljan att delta. Det rådande osäkra världsläget lämnar ingen oberörd, marknad som människa, och indikerar att vi går en utmanande framtid till mötes. En märkbar förändring för mobilspelsmarknaden är användarnas förändrade beteende påverkar trender vilket förändrar förutsättningarna för annonsering på de stora social media-plattformarna och annonsnätverken.

Vi tror att vår väg framåt är fortsatt vidareutveckling och fokus på det som kallas “game as a service”. Det innebär att vi frekvent skapar nya attraktiva kampanjer, tävlingar och andra utmanade events för att fylla produkterna med intressant innehåll för att stärka användarens engagemang.Innehållet utgör även basen i ett kontinuerligt och kostnadseffektivt arbete för att återaktivera tidigare kunder som i direkta e-postutskick får de ta del av det och de kontinuerliga produktuppdateringarna.

Tack för visat intresse!

Pär Hultgren
VD
ir@goldtowngames.com

GOLD TOWN GAMES utvecklar en egen teknik- och designplattform för mobila sportmanagerspel. Bolaget har sitt säte i Skellefteå och leds av VD Pär Hultgren. Ett team bestående av 21 medarbetare producerar och publicerar sportmanagerspel på plattformen WXM. Tillsammans med dotterbolagen Sideline Labs och Grand Pike producerar bolaget också managerspel för amerikansk fotboll och baseboll. Gold Town Games vision är att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren.

Taggar:

Exit mobile version