IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

| 17 maj, 2018 | 0 kommentarer

to, maj 17, 2018 16:30 CET

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 37 personer representerande 11,6 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2017. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 80 152 310,18 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tania Vainio.

Valberedningens förslag till ny procedur för att utse kommande valberedning antogs.

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under anmälningsdagen tas bort.

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 9, Årsstämma liksom annan bolagstämma, skall förutom i Linköping även kunna hållas i Stockholm. 

Bemyndigades styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier.

Bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigades styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:
VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail [email protected].

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018, kl. 16.30 CET.

———————————————

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *