Inlösen av teckningsoptioner i LEVEL under december gav koncernen ett kapitaltillskott på ca 6,8 MSEK

| 5 januari, 2022 | 0 kommentarer

Under den andra teckningsperioden i december 2021 för utestående teckningsoptioner i LEVEL av serie TO3 och TO4, inlöstes 4 381 585 TO3 och 1 132 575 TO4, vilket sammantaget gav bolaget ett kapitaltillskott på 6,8 MSEK, varav bolagets större ägare och ledande befattningshavare bidrog med ca 5,2 MSEK.

TO3 emitterades i samband med den företrädesemission som bolaget genomförde i januari 2021 och TO4 emitterades i samband med det förvärv som genomfördes i maj 2021. Både TO3 och TO4 har fyra inlösenperioder fram till utgången av 2022, varav december 2021 var den andra. Efter denna inlösen finns kvar som utestående teckningsoptioner 10 376 943 TO3 och 7 131 150 TO4, där varje option i respektive serie ger rätt att teckna 1,05 ny aktie. Det totala antalet utestående aktier efter denna inlösen är 75 066 229.

Nästa inlösenperiod för både TO3 och TO4 är 1–30 juni 2022.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Nordic LEVEL Group

Tel 08 620 82 00

Nordic LEVEL Group – Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group AB (publ.) ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [LEVEL ]. Koncernen är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: advisory, technology och operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.