Järnvägar i norr rustas upp, med batteridriven underhållsmaskin

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

I norra Sverige, där den nya gröna industrin tar sin form, är järnvägen en central del för klimatsmarta och effektiva transporter. Det finns även en generell ökad efterfrågan på såväl gods- som persontransporter, vilket sätter fokus på järnvägsunderhåll. Flera av projekten i Trafikverkets underhållsplan för 2021-2024 återfinns nu i Norr- och Västerbotten.

– Att det är fler underhållsprojekt i norra Sverige har vi märkt av under året. Och eftersom vi arbetar med förberedande arbeten, inför exempelvis spårbyten, så är vi ofta först ut, säger Robert Jonsson, projektledare på Railcare AB.

Railcares entreprenadverksamhet arbetar nu med två parallella projekt på järnvägar i norr. På Malmbanan inventeras delar av spåret med provgropar och miljöprover inför kommande underhållsarbete. Och på Pitebanan, mellan Älvsbyn och Piteå, utförs kabelsänkningar inför ett spårbyte 2024.

– Här på Pitebanan har delar av spårbytet gjorts under 2022. Resterande spårbyte samt ballastrening kommer att ske 2024. För att underlätta inför detta arbete och inte skada de kablar som går i backen så sänker vi dessa till en lägre nivå, berättar Robert.

Den sträcka som ska kabelsänkas är ca 50 km och projektet är ungefär halvvägs. Till sin hjälp har operatörerna Railcares egenutvecklade MPVe (Multi Purpose Vehicle) som är världens största batteridrivna underhållsmaskin på järnvägen. Med hjälp av vakuumteknik fungerar MPV:n som en stor dammsugare.

– Sugmunstycket lokaliserar först kabeln på dess nuvarande plats, och när materialet under kabeln succesivt sugs upp så landar den snabbt på rätt nivå. Allt material återfylls sedan av samma maskin, säger Robert.

MPV:n är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde. Förutom kabelhantering kan vakuumtekniken även användas för exempelvis ballastbyten eller dränering. Det 121 ton tunga ekipaget behöver laddas efter sex till åtta timmar och då har man sugit närmare 200 kubikmeter. Maskinoperatören Emil Rydén har jobbat på Railcare sedan 2014 och styr MPV:n effektivt med van hand för att sänka kablarna. Emil berättar:

– Det är klart att batteridriften får sin fulla rätt i tunnlar och under jord, men det känns fantastiskt bra att även få jobba med den ovan jord. När nästa generations MPV är igång, som möjliggör laddning via kontaktledningen med hjälp av strömavtagare, så kommer vi att kunna köra i stort sett oavbrutet.

– Det känns som att vår MPV är i sin absolut rätta region här i norr, där innovativa industrier skapar nya och bättre lösningar för framtiden, avslutar Robert Jonsson.
 

För ytterligare information kontakta:

Hanna Hedlund, Presskontakt
Telefon: 070-658 38 09
E-post: [email protected]

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 150 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.