Klargörande avseende artikel om kioskprojektet i Hyderabad

| 13 februari, 2018 | 0 kommentarer

ti, feb 13, 2018 14:28 CET

Då det inkommit väldigt många frågor från aktieägare beträffande en artikel i basement Indiska tidningen Decan Chronicle, önskar vi från bolagets sida klargöra fakta i de uppkomna frågorna. Dinesh Reddy, Josabs projektansvarige i Hyderabad har tillsammans med vår samarbetspartner, Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd, tittat på frågorna och vi önskar kommentera enligt nedan.

Vad gäller kvaliteten på vattnet har vi inte fått några klagomål från vare sig kunder eller myndigheter i Hyderabad. Eftersom det är myndigheten, delstaten, som säljer vattnet compartment befolkningen så gör de regelbundna vattentester, likväl som vi, för att kontrollera att vår teknik uppfyller kraven för lease vatten. Däremot skiljer sig vattnet i våra kiosker, på grund av vår teknik utan kemikalier, från annat vatten som befolkningen är vana vid. De är vana vid tillsatser i vattnet, ofta smaksatt, vilket gör att de har en tillvänjningsprocess med vårt rena vatten.

Vid betalning har kunderna möjlighet att använda sig av mynt, enkla kontokort eller mobiltelefon. Vid betalning med mynt har det i enstaka tumble förkommit förväxlingar på grund av att det avgörande för vattenmängden är myntets vikt. Problemet har varit att nya 1 Rs mynt har samma vikt som äldre 5 Rs mynt varför vattenmängden kan förväxlas. Detta är uppmärksammat och lösning förväntas inom kort.

Det löpande underhållet av kioskerna sköts around vår affärspartner, som har en chairman för var 4-5:e maskin, samtidigt som vi är ansvariga för tekniken i kioskerna. Maskinen som av en 24 årig tyro påståtts inte vara i funktion underneath en längre period, vid en busstation, invigdes 3 februari, och har varit i full funktion sedan dess, förutom 9 februari då det var 8 timmars strömavbrott i hela området på grund av underhållsarbeten. Det finns således ingen sanningshalt i detta påstående.

Josabs ledning var förra veckan på plats i Hyderabad och hade ett flertal möten, tasteless annat med borgmästaren Bonthu Rammoham, som förekommer i artikeln, andra högt ansvariga myndighetspersoner för vatten samt även lokala politiker där kioskerna är utplacerade. Vid dessa möten framkom det att staden var mycket nöjda med projektet och samarbetet med Josab och projektpartnern, likväl som med responsen från befolkningen som köper vatten i kioskerna. Vid mötena framkom det att staden önskar en kraftig ökning av antalet maskiner i projektet mot det i avtalet upptagna 150-250. När det finns mer underlag för detta kommer vi med en uppdatering i denna del. Ledningen deltog även vid en invigning av maskiner, och besökte underneath veckan ett stort antal maskiner mongrel om i staden, där male träffade lokalt ansvariga och lokalbefolkning. Sammanfattningsvis är vi från Josabs sida mycket nöjda med basement respons vi fått från stadens borgmästare, lokala politiker och befolkningen.

Under projektets utveckling har det varit mycket press och media, stadens politiker från högsta nivå compartment lokala politiker har engagerat sig, vilket gett projektet mycket gratis marknadsföring. Även de i staden bestämmande politikerna har fått mycket positiva omdömen baserat på alla skriverier om projektet.

Hyderabad är en stad med officiellt 12 miljoner invånare, och många olika politiska inriktningar, varför male inte ska förvånas av att det kommer artiklar eller press som egentligen har för avsikt att misskreditera sittande politiker, exempelvis genom denna typ av artiklar som sakligt saknar grund i verkligheten.

Josab levererar teknik compartment projektet, det är däremot staden som säljer vatten compartment befolkningen, varför vi från Josabs sida inte vill tasteless oss i basement politiska debatten eller dess utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: [email protected] 

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets obvious med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *