Kommuniké från årsstämman 2018 i VideoBur Sthlm Int AB (publ)

| 16 maj, 2018 | 0 kommentarer

on, maj 16, 2018 16:02 CET

Stockholm 2018-05-16

Idag 2018-05-16 höll VideoBur Sthlm Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.

 • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

 • Stämman beslutade att välja styrelse enligt följande förslag: fyra ledamöter enligt följande – Magnus Kniving, Stephan Knowles, Jonas Litborn och Anna Lassi samtliga nyval. Jonas Litborn valdes till ordförande. Gunnar Knowles, Fredrik Preisler, Christofer Lee och Thomas Edselius avtackades för sin tid som styrelseledamöter i bolaget.

 • Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma Ernst Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig. Ericsson Lejonhird revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren avtackades för den gångna tiden.

 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

 • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

 • Stämman beslutade om ändring i bolagsordning enligt följande:
  Ändring av § 4 Aktiekapital till att vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor
  Ändring av § 5 Aktieantal till att vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Beslutet var enhälligt.

 • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.videoburst.com, eller under nyheter på AktieTorgets hemsida.

Styrelsen VideoBur Sthlm Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD: Christofer Lee
Telefon: +46 (0)76 413 53 65
[email protected]
www.videoburst.com

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *