Kommuniké från årsstämman i Finepart Sweden AB den 16 maj 2018

| 17 maj, 2018 | 0 kommentarer

to, maj 17, 2018 10:31 CET

Stämman i Finepart Sweden AB beslutade följande:

  • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag.
  • Att ingen utdelning skall ske för 2017.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
  • Att omvälja Per Danielsson till ordförande och att omvälja Mats Lundin och Christian Öjmertz till ledamöter samt nyval av Kjell Olovsson.
  • Att till revisor omvälja auktoriserade revisorn Thomas Bohlin(KPMG).
  • Att arvodet till styrelsen skall utgöra 200 000 kr per år att fördela inom sig.
  • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Att inrätta en Valberedning enligt förslag från aktieägare som publicerats på Aktietorgets hemsida(www.aktietorget.se) den 27:e april, med mindre justeringar i ordalydelse.

För ytterligare information

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: [email protected]

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *