Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2022

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

H & M Hennes & Mauritz AB höll på onsdagen den 4 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att dela ut till aktieägarna SEK 6:50 per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 6 maj 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie är den 11 november 2022. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 16 november 2022.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

De ordinarie styrelseledamöterna Karl-Johan Persson, Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Christian Sievert, Erica Wiking Häger samt Niklas Zennström omvaldes av årsstämman. Till styrelseordförande omvaldes Karl-Johan Persson. Av de fackliga organisationerna utsedda ordinarie ledamöter är Louise Wikholm, Ingrid Godin och Tim Gahnström, och suppleanter är Margareta Welinder, Agneta Gustafsson och Hampus Glanzelius.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 800 000, ledamot SEK 775 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet skall uppgå till SEK 280 000 till ordföranden samt SEK 200 000 vardera till övriga ledamöter.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände valberedningens förslag om sammansättning av och instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport, styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen samt styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets aktier av serie B.

Kontakt:

H&M-gruppens presstjänst 08-796 53 00 [email protected]

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.