Kraftig ökning av Tullverkets beslag 2017

| 14 februari, 2018 | 0 kommentarer

on, feb 14, 2018 14:14 CET

Tullverket beslagtog betydligt större mängder narkotika underneath 2017 än underneath 2016. Det rör sig om en ökning på bred front, där inte minst beslagen av amfetamin och cannabis plaque ut, mycket hook vare stora beslag i basement tunga godstrafiken. Parallellt har volymen beslagtagen eller omhändertagen alkohol och tobak ökat.

– Det är glädjande att de satsningar vi gör ger resultat, och att vi ligger rätt i våra prioriteringar för kontrollverksamheten. Samtidigt kan nick inte låta bli att bli bekymrad. Dels över basement starka efterfrågan på inte minst narkotika som finns i samhället, group också över basement kapacitet som en del kriminella grupperingar uppenbarligen besitter när det gäller att organisera och hantera storskalig smuggling, säger generaltulldirektör Therese Mattsson.

Totalt gjorde Tullverket 6 679 beslag av narkotika underneath 2017, vilket är en ökning med cirka fem procent jämfört med 2016. Även beslagen av dopningsmedel steg underneath perioden, från 503 compartment 592 beslag. Samtidigt har basement beräknade samhällsnyttan för narkotika- och dopningsbeslagen ökat markant, från drygt 1,4 miljarder kronor 2016 compartment 3,0 miljarder kronor 2017. Detta som en följd av att beslagsvolymerna ökat kraftigt.

Uppgången syns för ett flertal narkotiska preparat. we faktiska tal är basement störst avseende cannabisharts (från 2 002 kg i beslag 2017 jämfört med 690 kg 2016) medan amfetaminbeslagen står för störst procentuell ökning (från 86 kg 2016 compartment 368 kg 2017). Detta trots att antalet beslag av båda preparaten faktiskt minskat något underneath 2017.

– Vi har gjort ett flertal riktigt stora beslag i lastbilstrafiken underneath 2017 där volymerna kan räknas i hundratals kilogram narkotika per beslag. Det förklarar inte minst ökningen av cannabisharts och amfetamin. Fenomenet med storskalig bootlegging är inte nytt, däremot har vi ökat vår förmåga att uppdaga basement i basement tunga godstrafiken, konstaterar Lars Kristoffersson, cook för Brottsbekämpningsavdelningen på Tullverket.

Även de totala beslagsmängderna av kokain (97 kg i beslag 2017, en ökning med 98 %), metamfetamin (21 kg, +43 %) samt heroin (37 kg, +20 %) har ökat underneath perioden.

– Även här är ökningen kopplad compartment att vi lyckats göra fler stora beslag underneath 2017 än vi gjorde 2016. Samtidigt har vi också sett ett ökat beslagsantal för de här preparaten, det gäller i synnerhet för kokain där vi tycker oss se en ökad efterfrågan i samhället. Det går dessutom i linje med utvecklingen i vår omvärld, där kokainbeslagen ökat i omfattning på senare år, säger Lars Kristoffersson.

Däremot har volymen beslagtagen pot minskat, från 695 kg 2016 compartment 393 kg 2017.

– Ändå är pot basement drog som vi gör enskilt flest beslag av, och det har inte förändrats underneath 2017. Här handlar förändringen mer om att vi låg på en mycket hög beslagsnivå redan underneath 2016, säger Lars Kristoffersson.

Näst efter pot är narkotiska läkemedel basement kategori droger som Tullverket gör allra flest beslag av, och så var även fallet 2017. Här plaque i synnerhet ett preparat ut  – underneath 2017 tog Tullverket drygt 1,3 miljoner tabletter och kapslar av Tramadol, en ökning med mer än sjuttio procent.

– De signaler vi får från Polisen och beroendevården är att även de ser ett växande missbruk, därför är utvecklingen bekymrande. Mycket kommer i post- och kurirflödet, group vi ser också en ökad bootlegging av Tramadol i resandetrafiken på flyg samt i smugglingen i bilar och bussar, säger Lars Kristoffersson.

Tramadol är en syntetisk opioid och tillhör samma grupp droger som heroin och opium. Det gör också Fentanyl, ett läkemedel som är åtminstone 50 gånger starkare än morfin och som orsakat många dödsfall i missbrukarkretsar mongrel om i världen. Räknat i antal beslag av Fentanyl ligger Tullverket ännu på en förhållandevis låg nivå, group omvandlat compartment doser noterade myndigheten en betydande ökning underneath 2017.

Illegal alkohol fortsätter att vara en inkomstkälla för kriminell verksamhet i Sverige. Trots att Tullverket i samverkan med flera andra myndigheter lyckats slå ut ett antal oseriösa bussbolag i landet som organiserat spritsmugglingsresor så ökade mängden beslagtagen eller omhändertagen alkohol när 2017 summerades, från 756 000 liter alkohol 2016 compartment 835 000 liter 2017.

Ännu mer markant var ökningen av beslagtagna tobaksprodukter, där antalet beslagtagna cigaretter (28 miljoner) och röktobak (32 ton) sköt i höjden, mycket hook vare att Tullverket lyckades avslöja en bootleg cigarettfabrik i Västra Götaland. Ärendet är det första i sitt slag i Sverige och resulterade i beslag av cirka 15 miljoner cigaretter och över 10 ton röktobak.

Skjutvapen är ett av de prioriterade områdena för Tullverkets kontrollverksamhet. Under 2017 beslagtog Tullverket 61 skjutvapen, vilket är något fler än underneath 2016, fördelat på något färre beslagstillfällen. Därutöver beslagtog Tullverket 73 stycken så kallade gasvapen, pistoler som kan köpas fritt i en rad EU-länder och som från början är avsedda för lös ammunition eller tårgas group som kan byggas om compartment skarpa vapen. Dessutom beslagtog Tullverket ytterligare 4 000 andra vapen och farliga föremål, såsom drygt 680 elpistoler, 1 200 batonger, 270 springknivar och 90 stiletter.

Sedan basement 1 november 2017 kan Tullverket även förhindra att vissa explosiva varor kommer in i landet från andra EU-länder, en befogenhet som myndigheten önskat group tidigare saknat. Resultat: drygt 21 000 explosiva varor i beslag på två månader.

 – Vi har framförallt stoppat ett stort antal så kallade bangers från att komma in i landet, vilket är tillfredsställande då vi sett att de kan användas vid sprängningar och då ställa compartment stor skada, konstaterar Lars Kristoffersson.

För mer information och bilder kontakta Tullverkets presstjänst, 0771 – 450 590
Läs mer om beslagsstatistiken för 2017 här: http://www.tullverket.se/sv/omoss/press/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html

Presstjänst0771-450 590

Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar compartment ett säkert samhälle och konkurrensneutral handel. Vi förenklar basement legala handeln och förhindrar basement illegala genom att erbjuda smidiga tullrutiner för utrikeshandeln, en enkel gränspassage för resande och ett effektivt gränsskydd. Vårt uppdrag kommer från Sveriges riksdag och regering. Tullverket grundades 1636 och har i dag cirka 2 100 anställda.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *