Lars Dirke ny ordförande i Arbetsdomstolen

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen har idag utsett Lars Dirke till ny ordförande i Arbetsdomstolen. Han tillträder som ordförande från och med den 1 november 2022.

Lars Dirke arbetar sedan 2012 som hovrättslagman i Svea hovrätt, inledningsvis i Mark- och miljööverdomstolen och sedan 2015 vid en av domstolens allmänna avdelningar. Dessförinnan tjänstgjorde han i samma domstol som hovrättsråd tillika vice ordförande i knappt sex år och innan dess som hovrättsråd i drygt fyra år. Han arbetade 1999 – 2001 som departementsråd och enhetschef i Näringsdepartementet och 1994 – 1998 som rättssakkunnig och sedermera kansliråd i Arbetsmarknadsdepartementet.

Fakta om Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen har fyra ordförande som är ordinarie domare och som är utsedda av regeringen. Cathrine Lilja Hansson, Karin Renman och Sören Öman är idag ordförande i domstolen. Cathrine Lilja Hansson är även administrativ chef för domstolen.

Kontakt
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
073-076 73 27
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.