Latour förvärvar Greystone Energy System Inc.

| 29 september, 2021 | 0 kommentarer

Investment AB Latour (publ) har, genom sitt helägda dotterbolag Bemsiq AB, förvärvat Greystone Energy System Inc.

Greystone Energy System, grundat 1983, har över 30 års erfarenhet av design, tillverkning och försäljning av HVAC sensorer och växlare för industrin för fastighetsautomation. Med huvudkontor och tillverkning i Moncton, Kanada, har bolaget över 120 anställda globalt med säljkontor i Kanada, USA, Dubai, Indien, Singapore och Malaysia. Total omsättning 2020 uppgick till 22 MCAD och en lönsamhetsnivå väl över Latours finansiella mål.  Bemsiq har en stark position inom fastighetsautomation inom Europa och förvärvet av Greystone stärker ytterligare Bemsiqs geografiska position med en stark bas i Nordamerika.

”Vi vill ge vårt varmaste välkommande till Greystones alla medarbetare. Vi har känt bolaget under många år och är imponerade av deras högkvalitativa produkter och starka marknadsposition. Greystone utgör en perfekt geografisk match med Bemsiq och en väg till den nordamerikanska och asiatiska marknaden, samt möjliggör för oss att nå våra kunder på global basis”, säger Mikael Johnsson Albrektsson, CEO på Bemsiq.

”Vi är väldigt exalterade över att gå med i Bemsiq-gruppen. Det nya ägarskapet ger oss möjligheten att utveckla vår produktportfölj och Greystones kundbas på bästa möjliga sätt”, säger Robin Drummond, CEO på Greystone Energy System.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista juni 2021 till cirka 7,2 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 29 september 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq AB, +46 733 23 36 06
Ida Saalman, Investment Director Investment AB Latour, +46 727 22 88 69

Bemsiq AB med huvudkontor i Göteborg, Sverige, omsätter 890 Mkr årligen och har cirka 300 anställda. Bemsiq består av en grupp innovativa och snabbväxande bolag som erbjuder produkter inom fastighetsautomation och mätning och är ett dotterbolag till Latour Industries som är ett av fem helägda affärsområden inom Latourkoncernen.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 82 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *