Liberalerna: Utöka trycket mot den ryska regimen

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Sex månader har gått sedan den ryska regimen påbörjade sina attacker på Ukraina och Europa. Ukrainas sak är vår och så länge kriget fortsätter måste Sverige sätta hårt mot hårt, samtidigt som vi skickar det stöd Ukraina begär. Liberalerna är det parti som agerar tydligast mot de ryska övergreppen.

Bara 100 mil från Sverige pågår ett blodigt överfallskrig. De brutala övergrepp som de ryska soldaterna genomför i detta nu är brott mot mänskligheten och ska åtalas. Kriget påbörjades 2008 med invasionen av Georgien för att fortsätta med Krimhalvön i Ukraina. Den fullskaliga invasionen visar på att Putin inte har någon avsikt att stanna med Ukraina. 

Sverige får och kan inte stå bredvid och se på när den ryska mördarmaskinen attackerar. Striden i Ukraina handlar om hela den europeiska säkerhetsordningen och ytterst om den frihet och de värderingar hela vårt sätt att leva vilar på.

Det Sverige har gjort hittills är inte tillräckligt. Liberalerna ställer sig solidariskt med Ukraina. När Sverige betalar i kronor och ören är det billigt jämfört med priset i blod som betalas av de det ukrainska folket.  Liberalerna har en värderingsstyrd utrikespolitik. Det finns ingen sanktion som är för hård, inget stöd som är för stort. 

För att ytterligare öka trycket mot den ryska regimen föreslår Liberalerna:

Skicka artilleriet Archer till Ukraina – För att kunna slå tillbaka Rysslands anfall behövs materiel. Sverige behöver ställa upp och skicka de vapen Ukraina begär. De vet bäst vad som behövs på plats. Det svenska artilleriet Archer efterfrågas och skulle göra stor nytta på ukrainsk mark.

Kraftigt ökat ekonomiskt stöd – Det ekonomiska stödet till Ukraina måste öka kraftigt. Det duger inte att EU-länderna ger långt mindre stöd än vad USA gör, trots att det handlar om ett europeiskt grannland. Liberalerna vill att Ukraina får ett akutlån på 10 miljarder kronor.

Fullvärdiga sanktioner mot fler – Det är alldeles för få av de ansvariga för angreppet som drabbats av sanktionerna. EU:s och övriga omvärldens sanktionsregim måste fortsätta breddas till både direkt och indirekt ansvariga samt deras medarbetare och anhöriga. Ingen med koppling till den ryska eliten ska till exempel kunna studera, semestra eller göra affärer i väst. De är personer som utgör en social och ekonomisk infrastruktur för den ryska regimen.

Breddade sanktioner mot europeiska företagare som går i den ryska statsapparatens tjänst. EU-länderna behöver enas om en ny tillfällig lagstiftning med innebörden att den som har uppdrag i statskontrollerade ryska bolag inte är valbar till styrelseuppdrag i aktiebolag i EU-länder. Kalla det gärna för ”Lex Gerhard Schröder”.

Beslagta ryska tillgångar – Vi vet att Ryssland köper privata fastigheter och på andra sätt placerar tillgångar i andra länder för att bygga militär- och underrättelseinfrastruktur. I Europa lever personer som har koppling till Putins kleptokratiska regim och till den ryska oligarkin lyxliv och håller stora tillgångar. Det kan inte tillåtas. Konsekvenserna för den ryska eliten måste bli mycket kännbara för att skapa intern press på Putin.

Stoppa ryska semesterfirare – Sverige ska följa Finlands och Baltikums linje och helt stoppa vanliga turistvisum för ryska medborgare. När Ryssland bombar ett europeiskt land kan vi inte släppa in ryska turister som om ingenting har hänt. Liberalerna vill ha ett totalstopp för visum för turism. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.