Löner till särskilt yrkesskickliga fokus i nytt avtal

| 16 maj, 2019 | 0 kommentarer

Idag har Vårdförbundet slutit ett nytt treårigt centralt avtal för drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor inom regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger förutsättningar att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i vården bland annat genom en prioritering av särskilt yrkesskickligas löner, vilket var ett av Vårdförbundets krav. I avtalet ingår även en utvecklad lokal löneprocess, förbättringar när det gäller schemaläggning och sänkt veckoarbetstid vid nattarbete.

Vårdförbundet har förhandlat om en ny huvudöverenskommelse, HÖK 19, med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona sedan mitten av januari. Avtalet förlängdes när det löpte ut den 31 mars, men medlare kopplades in strax därefter. Medlarna har lämnat en hemställan, ett förslag, som båda parter antagit.

– Med det nya avtalet har vi tagit viktiga steg för att säkra vårdens kompetensförsörjning. Det finns nu goda förutsättningar att locka och behålla både erfarna nyckelkompetenser och nya medarbetare, så att invånarna kan få en god och säker vård, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

– Det har varit hårda förhandlingar. Men vi har stått fast vid vårt krav på en lönesatsning på de erfarna och särskilt yrkesskickliga, ryggraden som får vården att fungera, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Avtalet är fortsatt sifferlöst, men parterna är överens om att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska prioriteras lönemässigt under avtalsperioden, vilket säkerställs genom ett tydligt uppdrag till lokala arbetsgivare. Utfallen och processerna ska följas upp regelbundet av parterna, både lokalt och centralt, vilket också regleras i avtalet. Om utfallet inte blir som överenskommet kan Vårdförbundet säga upp avtalet efter två år.

– Vi har lyckats få in tydliga skrivningar om att särskilt yrkesskickliga, som halkat efter så länge, nu ska prioriteras i den lokala lönebildningen och vi kommer att följa utvecklingen noga. Det här är inte en slutpunkt. Det är en startpunkt. Och den börjar redan i årets löneöversyn, säger Annelie Söderberg.

Eftersom förhandling och medling dragit ut på tiden har årets löneöversyn försenats. Årets löneöversyn ska dock bygga helt på det nya avtalet, vilket innebär att den lokala dialogen om kriterierna för vem som ska anses vara särskilt yrkesskicklig behöver inledas skyndsamt. De nya lönerna ska betalas ut under hösten, med retroaktivitet från 1 april.

– Nu är det första steget avklarat för att kunna behålla viktig kompetens och erfarenhet i vården. Nu är det upp till bevis ute i verksamheterna att leverera på det nya avtalet. Vårt mål om 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden ligger fast, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

För en mer detaljerad beskrivning av innehållet i det nya avtalet, som också innehåller överenskommelse om veckoarbetstid vid ständig natt, utveckling av karriärmodeller och kompetensutveckling, och hur förbättringar för en hälsosam arbetstidsförläggning ska kunna komma till stånd, se bilaga.

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *