Tanalys

Mark- och miljödomstolen meddelar tidplan för Cinis Fertilizers tillståndsansökan

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att huvudförhandling kopplad till Cinis Fertilizers miljötillståndsansökan för produktionsanläggningen i Örnsköldsvik förväntas äga rum i mars 2023.

I oktober 2021 ansökte Cinis Fertilizer om miljötillstånd för bolagets planerade produktionsanläggning för fossilfritt och cirkulärt mineralgödsel i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt kungjorde ansökan den 2 juni 2022 och nu har domstolen meddelat att de planerar för att hålla huvudförhandling i målet i mars 2023.

– Att Mark- och miljödomstolen nu har meddelat en tidplan för miljötillståndet är en viktig milstolpe för oss och vi är glada över att den meddelade tidplanen inte förväntas påverka vår planerade produktionsstart, säger Jakob Liedberg, grundare och VD för Cinis Fertilizer.

Bolaget bedömer att tidplanen för miljötillståndsansökan inte kommer att påverka produktionsstart.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+ 46 730 37 07 07

Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Exit mobile version