Tanalys

Nordic LEVEL Group följer viktig kund till Berlin

Säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Group AB tilldelas ett utökat avtal gällande personella bevakningstjänster med en befintlig och viktig internationell kund inom tech-sektorn. Uppdraget avser bevakningstjänster för kundens verksamheter i Berlin. Ordervärdet garanterar en årsomsättning om minimum 2,4 MSEK med potential för ytterligare omsättning för tillkommande uppdrag. Uppdraget startar omgående och genomförs löpande.

Det bekräftade tilldelningsbeslutet avser såväl stationär som mobil bevakning, receptions- och larmcentralstjänster samt eventsäkerhet. Nordic LEVEL Group har sedan tidigare ett befintligt avtal med kunden som nu även utökas till att gälla utanför Sveriges gränser.

“Det är fantastiskt roligt att vi nu får möjlighet att ta vår modell för moderna och kvalitativa bevaknings- och trygghetstjänster till en internationell marknad. Vi har i ett mycket stimulerande partnerskap med denna kund utvecklat en modell som vilar på ansvarstagande ledarskap, regelbunden kompetensutveckling och effektiv samverkan. Att vi så snart efter att vi tog över kundens verksamhet i Sverige, nu även får möjlighet att bygga en liknande leverans i Berlin ser vi som ett tydligt bevis på att vi snabbt kan ta ansvar för nya uppdrag. Det bevisar även att vi har den erfarenhet som krävs för att leverera kvalitet till krävande kunder där trygghet och säkerhet värdesätts högt. Vi strävar efter att jobba med kunder som värdesätter vår kunskap och som vill jobba tillsammans för att utveckla leveransen och generera lönsamhet över tid. Vi har stora förhoppningar om att fortsätta växa med denna kund in på nya marknader framöver”, säger Josef Darbo, Head of Division Operations inom Nordic LEVEL Group AB

För ytterligare information:

Josef Darbo
CEO, Nordic LEVEL Security AB
Head of Division Operations, Nordic LEVEL Group AB

Tel: 073–0775004

E-post: josef.darbo@nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Group – Enabling our clients to live a levelled life

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har ca. 400 anställda med en på årlig basis omsättning om ca. 450 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Exit mobile version