Ny bemanningstjänst skapar balans mellan egna medarbetare och inhyrd it-kompetens

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Bristen på IT-kompetens är fortsatt hög hos många organisationer och konsultköpen ökar, både inom privat och offentlig sektor. Den höga efterfrågan skapar problem både för konsulterna och deras uppdragsgivare. För konsulterna handlar det om att hitta rätt uppdrag. För köparna att hitta rätt konsultkompetens till rätt pris, men också att hitta en bra balans mellan konsulter och egna medarbetare. En alltför hög andel temporär kompetens riskerar annars att dränera det intellektuella kapitalet inom uppdragsgivarnas organisationer. Skillhub är en ny plattform som vill lösa detta dilemma.

It-företaget CoreChange startar Skillhub, en ny typ av konsultmäklartjänst som inte bara vill förmedla it-kompetens utan också kunna hjälpa uppdragsgivarna att skapa rätt balans mellan inhyrd it-kompetens och egenanställd personal. Frilansmarknaden för konsulter växer och närmare hälften av It-konsulterna kommer från bolag med 1–4 anställda.

– Ökningen av frilansande it-konsulter gör att uppdragsgivarna behöver lägga allt mer tid på att hitta rätt kompetens till rätt pris, säger CoreChange nytillträdda vd, Erik Thornberg. Med Skillhub har vi automatiserat ett hundratal olika processer som minskar tiden för konsultköpen med 70 procent. På köpet kan uppdragsgivarna också enkelt leta upp tidigare konsulter man jobbat med och på så sätt korta startsträckan i sina projekt ytterligare.

Här finns pengar att spara för uppdragsgivare och mycket intellektuellt kapital att (åter)vinna om man vill jobba med tidigare anlitade konsulter. Uppdragsgivarens upprepade administrativa kostnader och search-avgifter som är legio annars inom branschen reduceras. För IT-konsulten som är registrerad i Skillhub blir överblicken över uppdragen förbättrade och inkomsten jämnare.

Ett annat vanligt problem för konsultköparna uppstår när projekt avslutas. Antingen för att budgeten tar slut eller naturligt då projektet är slutfört. I de situationerna försvinner it-kompetensen ut ur bolaget tillsammans med konsulten, en problematik som riskerar att dränera det intellektuella kapitalet över tid.

– Konsulterna har en allt viktigare roll i organisationerna som injektorer av ny kunskap, inte minst hos snabbväxande bolag, säger Erik Thornberg. Med Skillhub följer också tjänsten Total Talent Management och genom den kan vi signalera till uppdragsgivarna när kompetensbalansen mellan de egna medarbetarna och den inhyrda blir för skev. Istället för konsultförmedling blir Skillhub då ett verktyg för nyrekrytering av rätt kompetens så att balansen mellan tillfällig och permanent kompetensförstärkning kan upprätthållas.

Erik Thornberg, vd CoreChange: 072-5673870

CoreChange är ett innovativt och entreprenörsdrivet IT- och management-konsultföretag som grundandes 2013. Vi brinner för förändring. Genom vår djupa expertis hos våra 85 medarbetare och kreativitet arbetar vi nära våra kunder för att driva ömsesidig framgång. Vi tror på tydliga specialisterbjudanden som vi tillsammans med noga utvalda partners skapar bästa möjligheten för våra kunder att lyckas. www.corechange.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *