Tanalys

Ny Market update: november 2022

Concordia Maritime har publicerat en ny market update. Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

Ambitionen är att publicera en uppdaterad rapport i början av varje månad. Rapporten publiceras på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Exit mobile version