ObsteCare besöker samarbetspartners i USA

| 10 januari, 2022 | 0 kommentarer

Mycket tack vare vår satsning i sociala medier har ObsteCare hittat och diskuterat digitalt med relevanta kliniska experter och marknadskunniga personer på den amerikanska marknaden. I januari reser Carl Ekvall, CSO, och marketing manager Fanny Falkman Grinndal, till båda landsändarna i syfte att planera och sätta samman ett team som kan hjälpa bolaget att ta viktiga steg framåt.

Som vi tidigare kommunicerat är detta en del av att skapa relevanta samarbeten där det handlar om att hitta delaktiga kliniker för användarstudier och kompletteringar som behövs för FDA. Samtidigt ger det en möjlighet att bygga upp viktiga kontaktnät för att hjälpa till att skapa marknad.

Genom att kombinera processerna att bygga upp kontakterna till intressenter, potentiella kunder och opinionsbildare parallellt med FDA-processen så långt det är möjligt, skapas bättre förutsättningar att kliva in på den amerikanska marknaden.

”Vi är övertygade om att AFL-metoden har en stor potential i USA och vi ser att det finns intresse för metoden. Vi känner oss hedrade att ha blivit inbjudna till diskussioner och hitta ytterligare kontakter för att komma snabbare fram” säger Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Liljedahl, VD ObsteCare AB

Mobile: +46 70 467 30 24

E-post: [email protected]

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät-och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST).  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.