Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2022

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer
  • Substansvärdet[1] minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 25,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022
Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 1 314 29 26,1
Scandi Standard 10 100 000 475 10 9,4
Musti Group[3] 1 710 309 363 8 7,2
Stenhus Fastigheter 21 460 000 293 6 5,8
Ovzon 6 089 828 286 6 5,7
Bahnhof 7 375 000 265 6 5,3
Catena Media[4] 5 700 000 263 6 5,2
SEB 2 100 000 224 5 4,4
Nordnet 1 600 000 205 5 4,1
Q-linea 2 234 000 169 4 3,4
Övriga noterade värdepapper 475 10 9,4
Summa noterade värdepapper 4 331 95 86,0
Onoterade värdepapper 286 6 5,7
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 270 6 5,4
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning 4 887 107 97,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 148 3 2,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 5 034 111 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2022                11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022                                        26 januari 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,86.

[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 433 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.