Tanalys

Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2022: Fortsatt leverans enligt lagd plan

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2022.

”Pagero har investerat, och fortsätter att investera, i såväl organisation samt utveckling av Pagero Network – allt för att accelerera vår resa mot att bli världens största nätverk för kommunikation av affärsdokument. Trots påverkan från sommarens semesterperiod utvecklades verksamheten väl med en organisk nettotillväxt om 26 % (16 %), en organisk tillväxt av återkommande intäkter om 21 % (14 %) samt en ökad tjänsteförsäljning med 74 %. Detta pekar på en hög aktivitetsnivå och ökande efterfrågan i marknaden”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.

Tredje kvartalet 2022

Januari – september 2022

Väsentliga händelser efter periodens slut

Webcast i samband med publicering
Bengt Nilsson, CEO, kommer den 10 november kl 08.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida.

Delårsrapporter
Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO
Jan-olof.ohlsson@pagero.com

Certified adviser
Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-11-10 07:30 CET.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com
 

Exit mobile version