Tanalys

Pensionsmyndighetens standardtypfall är typiskt

Pensionsmyndighetens standardtypfall är representativt och hamnar nära medianvärdet för nyblivna pensionärers utbetalda pension. Däremot underskattar standardtypfallet pensionen räknad som andel av slutlön, så kallad kompensationsgrad. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Framtida pensioner beräknas ofta utifrån typfall. Och typfallet kan konstrueras på flera olika sätt med variabler som pensionsålder, inkomst, löneutveckling, tjänstepensionsavtal och avkastning.

Pensionsmyndigheten har analyserat standardtypfallets representativitet om det första pensionsuttaget sker från 61 till 67 års ålder samt för åldersgruppen 68 år och äldre.

Standardtypfallet ligger nära verklighetens pensioner

I verkligheten är det stor spridning i nyblivna pensionärers pension, både räknat i kronor per månad och kompensationsgrad – pension som andel av slutlön. Det beräknade standardtypfallet får en pension som i kronor ligger nära medianvärdet eller mittenobservationen för de faktiska pensionerna. Standardtypfallets pension är något högre än medianen för kvinnor och något lägre än medianen för män.

Standardtypfallet underskattar pension som andel av slutlön

Standardtypfallet underskattar verklighetens medianvärde för kompensationsgrad med cirka 13 procent. Samtidigt ligger typfallet nära värdena för de flesta nyblivna pensionärers kompensationsgrader. Typfallet motsvarar de vanligast förkommande (typiska) värdena för kompensationsgraden.

–Standardtypfallet är på ett sätt atypiskt eftersom dess resultat bara motsvarar en bråkdel av alla nyblivna personers pensioner och kompensationsgrader. Men standardtypfallet träffar nära medianvärdet för kvinnor och mäns pensioner i kronor. Och standard­typfallets kompensationsgrad sammanfaller med de vanligaste verkliga kompensationsgraderna. Ur dessa två perspektiv kan standardtypfallet anses vara typiskt och representativt, säger Tommy Lowén som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Fakta Pensionsmyndighetens standardtypfall

Standardtypfallet beskriver en person som börjar arbeta från 23 års ålder fram till pensionen med en genomsnittlig lön. Pensionsmyndighetens standardtypfall har tillverkats för att kunna göra enklast möjliga antaganden. Antagandena ska vara representativa så att resultatet är relevant som beskrivning av en mångsidig verklighet. Typfallen är särskilt lämpade att använda för att studera marginaleffekter, förändringar i regelverket för pensionssystemet men även för att jämföra förändringar av utfall över tid.

Rapporten Hur typiskt är ett typfall? (pdf)

Portalrapporten Hur står det till med pensionerna? (pdf)

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 378 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 880 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 600 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Exit mobile version