PMI–tjänster minskade i juli till 58,8: svalare tjänstekonjunktur

| 3 augusti, 2022 | 0 kommentarer
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 58,8 i juli jämfört med nedreviderade 62,3. Tjänstekonjunkturen har svalnat av under sommarmånaderna men befinner sig alltjämt på en god aktivitetsnivå och än så längre har dystrare hushåll och stigande räntor inte satt några större negativa avtryck i tjänsteföretagens affärsplaner även om nedåtriskerna har ökat, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
  • Tre av fyra delindex sjönk i juli. Orderingång svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster följt av sysselsättning och affärsvolym medan leveranstiderna var oförändrade. Affärsvolymplanerna är kvar på höga nivåer och indexet steg svagt i juli till 69,1.
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk i juli för andra månaden i rad till 84,1 från 86,8 i juni. Det är fortsatt höga nivåer och antyder om att det ökade pristrycket i tjänstesektorn är fortsatt utbrett även om det finns tecken på en dämpning säger Jörgen Kennemar.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll i juli till 57,2 från 59,9 i juni. Det är fortfarande över dess historiska genomsnitt och visar på en hög aktivitetsnivå i näringslivet men tudelningen har ökat när tillväxten drivs mer av tjänstesektorn medan industrin tappar ytterligare fart.
     

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–27 juli.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: måndagen 5 september 2022 

Jörgen Kennemar, Swedbank, tfn 070 – 643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 070 – 024 35 90, [email protected]

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.