Rättelse av styrelsens uttalande i anledning av SAF-HOLLAND:s kontanterbjudande

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

Ett skrivfel har letat sig in i den svenska språkversionen av styrelsens uttalande i anledning av SAF-HOLLAND:s kontanterbjudande. Styrelsens uttalande innebär att den vid en samlad bedömning anser att Erbjudandet ger en möjlighet för aktieägare att realisera sina aktieinnehav idag till ett skäligt kontantpris, utan de risker och utmaningar som är förknippade med genomförandet av Styrelsens strategi på medellång och lång sikt som beskrivits ovan. Baserat på det ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Haldex att acceptera Erbjudandet.

Ett rättat uttalande har gjorts tillgängligt på bolagets hemsida och bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jenny Boström, Investerarrelationer
Telefon: +46 768 85 1508
E-post: [email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 kl. 09:15.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.