Tanalys

Rebellion Operations AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2022

Delårs­rapport januari-september 2022

For English version please see below

” Vi håller hög aktivitetsgrad på många fronter och utvecklar både organisationen och verksamheten i gruppbolagen såväl som i centrala funktioner. Jag kan kort sammanfatta det tredje kvartalet med fortsatt god efterfrågan för gruppbolagens tjänster och att vi som grupp kan välkomna två nya verksamheter till Rebellion.”, säger Amin Omrani, VD och grundare.

HIGHLIGHTS TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022)

NIO MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

För mer information, vänligen kontakta:

Amin Omrani, VD och grundare                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

amin@rebellion.se                                                       tobias@rebellion.se

En digital investerarpresentation kommer att hållas den 29/11 kl 14.00. För anmälan vänligen kontakta emelie@rebellion.se  0721–511 433.
 

Vision – Rebellion ska vara ett hem för lysande företag och passionerade människor

Rebellion Operations AB (publ) publish Interim report for Q3 2022

“We maintain a high degree of activity on many fronts, and we keep developing both the organization and operations in the group companies as well as in central functions. I can summarize the third quarter with continued good demand for the group companies’ services and Rebellion welcomed two new businesses to the group.”, says Amin Omrani, CEO and Founder.

HIGHLIGHTS THIRD QUARTER

THIRD QUARTER (1 JULY – 30 SEPTEMBER 2022)

NINE MONTHS (1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022)

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

For more information, please contact:

Amin Omrani, CEO and founder                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

amin@rebellion.se                                                             tobias@rebellion.se

An investor presentation will take place on the 29th of November at 14.00. To register for the call, please contact  emelie@rebellion.se  0721–511 433.

Vision – Rebellion is a home for brilliant companies and passionate people

Denna information är sådan som Rebellion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-24 08:00 CET.

Exit mobile version